LOUIS DOEDEL, EEN VERGETEN VAKBONDSLEIDER

15.00

Deze brochure is een bewerking van het researchverslag dat werd geschreven ten behoeve yan de documentaire’Louis Doedel’, een film yan Frank Zichem, die op 8 december 1999 werd uitgezonden door de RVU educatieye omroep.
Het verhaal dat in de documentaire en in deze brochure wordt verteld is onbekend bij veel Nederlanders.
Louis Doedel kwam in Suriname op voor de werklozen en de kleine boeren tijdens de crisis in de jaren
dertig. Hij organiseerde demonstraties en protestacties waar duizenden mensen aan deelnamen, richtte de SAWO op, de Surinaamse Algemene Werkers Organisatie en was daarmee een van de eersten die de arbeiders en werklozen mobiliseerde, ongeacht hun etnische afkomst. Doedel’s activiteiten werden door het koloniaal bewind als bedreigend ervaren. In 1937 werd hij,  onder nog onopgehelderde omstandigheden, opgesloten in een psychiatrische inrichting, . Daar raakte hij vergeten, door zijn vroegere medestanders en zelfs door zijn familie. Pas 43 jaar later wordt Doedel’bevrijd’ uit de inrichting.
Drie dagen daarna, op 10 januari 1980, overlijdt hij.

De persoon Louis Doedel en zijn leven roepen ook nu nog veel vragen op, en over hem is het laatste woord zeker nog niet gezegd. In de hieronder volgende tekst worden in kort bestek de belangrijkste feiten over de persoon Doedel en zijn werk op een rij gezet. Daarnaast komen ooggetuigen en historici aan het woord, die recent door Ellen Brautigam en Frank Zichem werden geïnterviewd ten behoeve van de
documentaire. Een aantal nieuwe feiten en interpretaties komen aan het licht. Ook blijkt dat getuigen elkaar op bepaalde onderdelen tegenspreken, maar dat is inherent aan ,oral history,:de geschiedenis verteld aan de hand van persoonlijke herinneringen van mensen.

Er blijft veel te gissen in de affaire ‘Doedel’. Openbaarmaking van het medisch dossier van Louis Doedel zou wellicht meer helderheid in deze duistere geschiedenis kunnen brengen. Tijdens de research in Suriname werd eerst aan de documentairemakers verteld dat het dossier bij een brand verloren was gegaan. In een later stadium bleek het dossier toch te bestaan, maar werd het de documentairemakers niet toegestaan het
dossier in te zien. Het Ministerie van Justitie was niet bereid dit verbod tot inzage nader toe te lichten.

Kennelijk is de affaire Doedel nog steeds een heikele kwestie.

Door zijn opsluiting in een psychiatrische inrichting heeft Louis Doedel zijn missie niet kunnen volbrengen. Met de documentaire en met deze brochure wordt die missie en een onderbelicht deel van onze koloniale geschiedenis onder de aandacht gebracht.

Categorie: