DE STILTE VAN HET ONGESPROKEN WOORD Dobru Shrinivasi Trefossa

20.00

TIRI FU DEN WORTU DI NO TAKI
Trefossa Shrinivasi Dobru
Drie Surinaamse dichters op muziek gezet. [ Boek en dvd ]
Trefossa, Dobru en Shrinivasi zijn dichters die, elk op zijn eigen manier, een plaats hebben ingenomen in het collectieve geheugen van Surinamers.
Dit op zich maakt hen al de moeite van aandacht waard. Deze mannen hebben veel meer te bieden. Hun poëzie is de uitdrukking van hun levensgang en hun zijn. Ken hen, en je zal,de diepgang in hun poëzie vinden.
De poëzie van Suriname heeft zich nooit beperkt tot het papier. lntegendeel. Gedichten waren er om gehoord te worden. Hun werk is al eerder in muzikale vertolking verschenen. Componisten Dave MacDonald en Robin van Geerke bouwen met de IKO Foundation voort op deze lijn. Hindi, Nederlands, Sranan,
Sarnami en Engels wisselen elkaar af op een kleurrijk palet van muziekstijlen.
Jazz,blues, gospel en rap gaan hand in hand met klanken van de tabla, kaseko en
Caribische patronen. MacDonald en Van Geerke hebben gezocht naar de stilte tussen de woorden.
In die stilte hebben zij het recht opgeëist om het dichterlijk erfgoed van hun cultuur te vermengen met andere culturen, om te experimenteren en nieuwe dimensies te zoeken.
De gekozen gedichten, de levensschetsen van de dichters en de interviews zijn afgestemd op een zo breed mogelijk lezerspubliek. De samenstellers hopen dat de gedichten, die een tijdloos fenomeen zíjn, door de koppeling met muziek op de bijbehorende dvd, nog meer zullen gaan leven. Alle lezers, in Nederland
of in Suriname, of ze nu tot de jongere of de oudere generatie behoren hopen we hiermee zo enthousiast te maken dat hun belangstelling en waardering voor poëzíe toenemen: voor Surinaamse poëzie in het bijzonder maar misschien ook wel voor poëzie in het algemeen.
Categorie: