ANTON DE KOM STRIJDEN GA IK

15.00

De gedichtenbundel ‘Strijden ga ik’, is genoemd naar een zin uit het gedicht ‘Vaarwel Akoeba’.
‘Strijden ga ik”, kwam mede tot stand dank zij de onbaatzuchtige opofferende medewerking van de nabestaanden van A. de Kom.
‘Strijden ga ik’ is opgedragen aan het Surinaamse volk ter nagedachtenis van haar onvergetelijke zoon A. de Kom.
De laatste regels van ‘Wij slaven van Suriname’ luiden: mijn vaderland. Eenmaal hoop ik U weer te zien. Op de dag waarop alle ellende uit U weggewist zal zijn”.
De Kom is er niet meer en zal deze dag niet kunnen beleven, maar zijn voorbeeld leeft voort in onze historie. Zijn werken zullen de Surinamers inspireren, opdat die verre dag waarover De Kom in de
regels van zijn boek sprak, weldra zal aanbreken.
De Kom bracht alle groepen van het Surinaamse volk samen in een strijd tegen honger, armoede, onrecht en ellende en bewees daarmee, dat wij een eenheid kunnen en moeten vormen.
Als opvolgers en erfgenamen moeten wij de historische opdracht, die hij begon, verder uitvoeren met dezelfde moed en overtuiging als de strijder van Akoeba.
Wij presenteren U de gedichtenbundel: ‘strijden ga ik’, van A. de Kom.
Categorie: