TWAALF BALLADEN Hugo Pos Erwin de Vries

25.00

In de maanden voorafgaand aan zijn dood op 11 november 2ooo voltooide Hugo Pos (Paramaribo 1913) Twaalf Balladen. Op zíjn verzoek maakte Erwin de Vries (Paramaribo, 1926) bij elke ballade een tekening, die in dit boek op ware grootte is afgedrukt. Twaalf Balladen bundelt zo het bijzondere talent van twee grote zonen van Suriname.

Hugo Pos studeerde rechten in Leiden en Parijs. Hij werkte 13 jaar in Suriname als rechter en procureur-generaal en was vanaf 1964 rechter in Amsterdam en raadsheer in Den Haag. Na zijn pensionering krijgt zijn liefde voor literatuur de ruimte, eerst als recensent van Het Parool en Trouw en vanaf 1985 als schrijver van een 15-tal bundels kwatrijnen en verhalen en van zijn met de E. du Perron-prijs bekroonde autobiografie In Triplo (1995).

Schilder en beeldhouwer Erwin de Vries (overleden januari 2018) wordt als een van de belangrijkste Surinaamse kunstenaars beschouwd. Hij volgde zijn opleiding tekenen en beeldhouwen in Den Haag en Amsterdam en had zijn eerste tentoonstelling op 19-jarige leeftijd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was hij tijdelijk kunstdocent in Suriname, waar hij zich vanaf 1984 opnieuw vestigde. Hij is onder meer de maker van het Nationaal Monument Slavernijverleden (2002)  in Amsterdam.

Deze uitgave is in 2005 verschenen in een oplage van 500 exemplaren. Exemplaar gesigneerd door Erwin de Vries.

Categorie: