WORTOE D’E TAN ABRA Bureau Volkslectuur Suriname samenstelling SHRINIVASI

15.00

Het Bureau Volkslectuur is bijzonder verheugd Suriname en vooral de Surinaamse jeugd ‘Wortoe d’e tan abra’ (een citaat van Trefossa) te kunnen aanbieden.
Voor de keuze van deze gedichten, verschenen vanaf 1957 is alleen de bloemlezer, Shrinivàsi, verantwoordelijk. Bij de volgorde van de gedichten hebben wij het jaar tot richtlijn genomen waarin de eerste bundel van de dichter verschenen is. De gedichten van Kappel, Bhài en Vene zijn (nog) niet gebundeld. Wij hebben hen geplaatst volgens het jaar waarin wij voor het eerst hun werk in een tijdschrift zijn tegengekomen. Voor een moeilijk probleem stelde ons Marcel de Bruin, die reeds voor 1957 onder verschillende namen in Antilliaans verband heeft gepubliceerd. Voor hem hebben wij het jaar l958 gekozen, waarin wij hem ontmoeten in het Surinaamse tijdschrift ‘Tongoni’.
Om de uniformiteit te bevorderen en het lezen te vergemakkelijken hebben wij de gedichten in het Sranan in de spelling gebracht van de ‘Woordenlijst van het Sranan-Tongo’ 1961, die door de meeste auteurs thans ook gebezigd, wordt. Alleen wanneer de klank van het gedicht door spellingverandering gewijzigd zou worden, hebben wij de oorspronkelijke schrijfwijze gehandhaafd. Zo komt verschillende malen de letter h voor, hoewel deze in de ‘Woordenlijst’ niet gebruikt
wordt. Bij Trefossa en mevrouw Schouten-Elsenhout vinden we ‘poewema’, bij Slagveer ‘powema’. De pseudoniemen en de namen van bundels zijn evenmin gewijzigd. De spelling van de titels van Bhaï en die van het Hindustaanse gedicht van Shrinivàsi zijn van de dichters.
Daar er niet alleen voor het gedicht maar ook voor de dichter steeds grotere belangstelling bestaat, hebben wij gemeend een alfabetische lijst met bio- en bibliografische gegevens van de vertegenwoordigde
dichters aan deze bundel te moeten toevoegen. De meeste van deze gegevens hebben de auteurs zelf welwillend aan ons verschaft. Een enkele maal waren deze gegevens zo talrijk dat wij door de opzet van dit werk helaas gedwongen waren een keuze te doen. De gegevens van Ashetu zijn ontleend zijn ontleend aan de inleiding van Cola Debrot op zijn bundel ‘Yanacuna’. Het geboortejaar van Rudi Kappel werd ons verschaft door zijn neef Paul Kappel. Wij weten dat er verschillende nieuwe bundels op stapel staan en veel dichters, waaronder nog onbekende, gedichten in portefeuille hebben. Misschien zullen enkele gegevens reeds achterhaald zijn bij de verschijning van deze bundel. Dat is voor ons slechts een verheugend bewijs van vitaliteit van de Surinaamse literatuur, die reeds nu voldoende inhoud heeft voor het maken van deze momentopname.
Bureau Volkslectuur Suriname.
Samengesteld en ingeleid door Shrinivasi.
Paramaribo 30 maart 1970
Categorie: