Rabin Gangadin Tussen letter en geest gedichten

10.00

De in 1956 in Paramaribo geboren Rabin Gangadin gaf in 1980 in eigen beheer het bundeltje Desaveu uit. Wim Zaal reageerde tn Elsevier Magazine rnet: ‘Hij schrijft hard,benig, rechtstreeks. Dat zíjn wíj ontwend, zo’n poëzie die het niet van suggesties en metaforen moet hebben maar van open, niet mis te verstane reacties op de eenzaamheid, de liefde, het leven in een Ho1landse stad.’ Cees Nooteboom introduceerde Gangadin in Avenue.’Het is maar zelden dat het werk van een volstrekt onbekende recht en onontkoombaar op je afkomt.’De Arbeiderspers bracht in 1982 het officiële debuut van Gangadin: Een zeldzame kamer. De doorbraak van Gangadin zette zich voort: de bundel kreeg een groot aantal zeer lovende kritieken. Rob Schouten ging in zijn poëzierubriek in Maatstaf uitvoerig op het werk van Gangadin in. In de bundel Tussen letter en geest ervaart Gangadin de buitenwereld als een chaotische
dwarreling van zintuiglijke indrukken. De betekenis der dingen lijkt hem te ontgaan. Hardnekkig probeert hij er toch vat op te krijgen via beelden, via het vastleggen van concrete details.

Een dichter als Gangadin is ook Surinamer en is zich daar ook beslist bewust van. Maar hij schrijft poëzie die niet blijft hangen in kreten en leuzen. Hij schrijft poëzie zoals poëzie geschreven moet worden door wie dan ook en waar ook ter wereld.
– Hans Warren in Provinciale Zeeuwsche Courant.

In verschillende fascinerende gedichten herkent of ontwerpt Gangadin dwars door de verwarring heen strategieën om de pose de baas te blijven. Hij neemt zich voor zijn illusie niet op te geven. Aan die geforceerde verwachtingen ontleent hij een zekere luchtigheid of kracht: wie in de verbeelding meester is van de toekomst heeft geen last meer van het moment zelf.
– Barber van de Pol.
Voor mij heeft deze poëzie de grote adem van de Latijns-Amerikaanse dichters, zij stroomt, leeft, schuwt geen sentimenten, raakt je rechtstreeks.
– Cees Nooteboom in Avenue

Categorie: