HENNY VONK PUINRUIMEN

20.00

De gedichten van Henny Vonk (pseudoniem van Henny Tjong  Ayoung, Paramaribo,1934)die werden bekroond met de Herman van Kuilenburgprijs voor poëzie 1965, verenigen een zangerig ritme met een zeer beeldende dictie, waaraan de muzikale achtergrond van de dichteres – die tevens jazz-zangeres is – niet vreemd zal zijn.
De titel van de bundel geeft het thema:  er dient puin geruimd te worden, in het verleden, in de taal, in voorkeuren en tegenzinnen. De poëzie van Henny Vonk kenmerkt zich door een geest vol positief gerichte agressie. De harde, soms ook romantische ondertoon doet deze gedichten vaak lijken op uitge-
groeide’ haiku’s, puntdichten-in-de-verlenging.
Door een wervelend spel van elkaar verdringende beelden en associaties héén, bereikt ons een uiterst originele taal, waarvan het ontnuchterende sarcasme tóch steeds weel door vrouwelijke sier en charme wordt gerelativeerd.
In wezen is deze poëzie afrekening met een wereld van uitgeholde waarden, van vriendschappen waarop niet meer valt te bouwen, jungle van idolen, charlatans, spitsuren en abortus provocatus, een hondewereld waarin alleen de woorden, in tedere of roffelende formatie, nog onderkomen bieden.

Categorie: