Rudi F. Kross Anders maakt het leven je dood De dreigende verdwijning van de staat Suriname

17.50

Rudi F. Kross,(1938-2002) in 1938 in Suriname geboren en jarenlang in Nederland en elders werkzaam als journalist, heeft in zijn land veel van de woelige ontwikkelingen meegemaakt als educatief werker, vakbondsleider en politiek commentator.
Na de militaire staatsgreep in l980 nam hij op verzoek van het nieuwe regime enkele jaren deel aan pogingen het land een nieuw begin te laten maken. Als vooraanstaand ambtenaar vervulde hij adviseursfuncties bij de legerleiding en de staatspresident, en werd hij later belast met de ontwikkeling van de buitenlandse economische betrekkingen. Hij maakte daardoor van nabij mee hoe Suriname in steeds grotere bestuurlijke en economische chaos werd gestort terwijl fundamentele mensenrechten toenemend werden geschonden.
De groeiende militaire dictatuur koste aan talrijke echte of vermeende tegenstrevers het leven. Onder hen bevonden zich twee van zijn naaste vrienden, de journalist Jozef Slagveer en de legendarische vakbondsleider Cyrill Daal, die hij zegt te beschouwen als posthume mede-auteurs. Hun onophoudelijke pogingen om ‘de volksfamilie’ bijeen te houden zijn een leidraad van het betoog in dit getuigende boek.

In Anders maakt het leven je dood houdt Rudi F. Kross na het schetsen van achtergronden en het registreren van gebeurtenissen een hartstochtelijk pleidooi om te zoeken naar wegen die de nog geen half miljoen man sterke Surinaamse bevolking een kans in de toekomst geven.

Categorie: