Gids Slavernijverleden Nederland

15.00

De Gouden Eeuw is prominent aanwezig in het collectieve geheugen van Nederland. Deze gids laat de keerzijde zien van deze periode: honderd plaatsen verspreid over alle provincies zijn verbonden met het slavernijverleden, niet alleen steden als Amsterdam en Middetburg. In Sassenheim, een gemeente die niet zo snel met slavernij wordt geassocieerd, hebben nazaten van tot slaaf gemaakten en slavenhouders hun koloniate herkomst hervonden. In zeventiende-eeuws Vlissingen was de lokale economie voor ruim een derde gebaseerd op activiteiten die verband hielden met de slavenhandel en slavernij.
Ook persoonlijke geschiedenissen treft u aan in deze gids, zoats die van Wange van Bali, die in Detft woonde en in slavernij was geboren in Nederlands-lndië. Zijn afbeetding staat op de omslag. Het wereldwijde netwerk van de VOC, de WIC en de Middelburgse Commercie Compagnie was nationaal van eminent belang. Deze gids
toont de sporen van slavernij in steden en op het platteland; u zult verrast zijn en meer willen weten over wat u tegenkomt.

The collective memory of the Netherlands has long focused on the glory of the Golden Age. This guide reveals a different perspective on that era: a  hundred locations connected with the legacy of enslavement in all of the Dutch provinces, nat only in  cities like Amsterdam and Middelburg. In  Sassenheim, not a place that is often associated with slavery, descendents of the enslaved and slave’awners have rediscovered their colonial roots. tn ryth-century Vlissingen more than a third of the local economy was based on activities connected with the slave trade and slavery. You will also find personal stories in this book, such as that of Wange, who was born into enslavement in Bali in the Dutch East lndies and lived in Delft. You can see his picture on the front cover. The network af the VOC, the WIC and the Middelburg Commercial Company had a national and global footprint. Use this guide to explore the cities and countrysíde; you’ll be surprised and intrigued by what you’ll find.

mappingslavery.nl

 

Categorie: