JUNGLE GOLD Van de goudvelden in Suriname Ir.Frans C. Bubberman (annotaties en inleiding); uitgeverij De Walburg Pers, 1985

25.00

Dat goud steeds weer tot veler verbeelding spreekt vindt niet alleen zijn oorzaak in de kostbaarheid ervan, maar ook en misschien wel veel meer in de romantiek van zijn opsporing en ontginning. Door het goud worden daardoor ellende en geluk, mislukking en volharding als het ware aaneengesmeed, hetgeen door de jaren heen vele pennen heeft doen vloeien. Ook Suriname had hierin een werkzaam aandeel, dat
voortleeft in de herinneringen van zijn goudzoekers. Zo’n herinnering vinden we in een in 1930 in de Verenigde Staten uitgegeven boek, dat teruggaat naar de aanvang van onze eeuw, toen de grote speurtocht naar goud in Suriname in volle gang was.
Deze herinneringen zouden zich zeker niet van zovele andere op dit gebied onderscheiden, ware het niet dat zij tastbaar belichaamd zijn in een door het woud overwoekerde en verweerde spoorlijn – de eerste in het land – waar twee eertijds trotse locomotieven uit de stoomtijd hun roestig eind verbeiden.

Jungle Gold, Dad Pedrick’s story, uitgegeven in 1930 door Bobbs-Merill Cie, Indianapolis, USA, werd voorzien van toelichtende noten, illustraties, een bewerking in de Nederlandse taal en een inleiding; opnieuw uitgegeven in 1985 in opdracht van de Suriname Aluminum Company (SURALCO) door De Walburg Pers, Zutphen.

Categorie: