FRED BUDIKE Surinamers naar Nederland de migratie van 1687 – 1982

17.50

Aan het slot van zijn inleiding zegt Fred Budike (overleden 8-2-2015 in Suriname) terecht dat de migrantensituatie van Surinamers, het zijn van Surinamers in Nederland, verbonden is met het koloniaal verleden van Nederland en de effecten daarvan in het heden.
Als meer dan een derde van een volk verhuist naar elders in de wereld en zich daarbij richt op een ander land, dan is er sprake van een volksverhuizing.
Dat het om een volk gaat gering in aantal doet weinig ter zake. Het blijft een volksverhuizing, Er is een geweldige beweging bij die migratie van Surinamers die merkbaar is aan beide kanten van de oceaan, in Suriname en in Nederland
De gevolgen van deze migratie zijn van lange adem en in beide landen te voelen
Juist omdat Surinamers als volk in Nederland zitten als gevolg van hun door de eeuwen gegroeide verbintenis met Nederland, is hun aanwezigheid in Nederland in aard verschillend van die van andere zogenoemde etnische minderheidsgroepen. Het gegeven dat Surinamers overeenkomstige problemen heb-
ben met deze groepen verandert dit gegeven niet. Optimistisch gestemd heeft eens een hooggeplaatst ambtenaar van het ministerie van CRM gezegd, toen in de periode voor de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 er zoveel Surinamers naar Nederland kwamen, dat zelfs als alle Surinamers zouden komen dit niet zo’n probleem kon betekenen omdat het om niet meer mensen ging dan ongeveer het inwonertal van de provincie Drenthe.
Nu zijn gelukkig niet alle Surinamers weggetrokken uit Suriname, maar die opvang in Nederland is toch heel wat minder vlot verlopen.

Fred Budike verhaalt daar treffend over in een tweetal hoofdstukken van dit boek, waar hij ervaringen weergeeft van Surinamers die naar Nederland kwamen vóór “de grote stroom”.
Surinamers als weerspiegeling van dat Surinaamse volk aan de andere kant van de oceaan zijn duurzaam in Nederland gevestigd, ongeacht hoeveel van hen teruggaan en zich (weer) in Suriname vestigen. Nederlanders die (nog) moeite hebben met die realiteit doen er goed aan daarmee te leren leven
Lotta Ruskamp.
Categorie: