ANTON DE KOM WIJ SLAVEN VAN SURINAME

19.95

Suriname: Door de eeuwen heen het zwarte schaap van koloniale bokkensprongen ondernomen door respectievelijk Engeland, Spanje, Frankrijk en
Nederland. Welke rol heeft Nederland nu gespeeld in dit weerzinwekkende koloniale spel?
De Kom trekt het gordijn op en begeleidt de spelers met deskundig commentaar.
Suriname is vanaf het einde van de 15-de eeuw het doelwit van vele hoogst suspecte manipulaties van blanke suprematieen, individuele gelukzoekers,
machtswellustelingen en avonturiers: De autochtone bevolking, op mensonterende wijze uitgezogen of vermoord, kwam in opstand. De kiem van de revolutie was gelegd. Leiders stonden op. Het verbeten gevecht om primaire menselijke rechten begon. De actieradius van de goedwillende blanken en de Surinaamse bevolking, was (is?) uiterst klein.

Wij slaven van Suriname verscheen in 1934. De geschiedenis van de daar volgende decennia maakte een herdruk- met een voorwoord van de erven
De Kom – in 1971  noodzakelijk.

De verschijning van het boek in 1934 werd met politieke argusogen gadegeslagen. Het was immers geschreven door de als ‘communist gedoodverfde De Kom, die wegens opruiende activiteiten door de Nederlandse regering Suriname uitgewezen werd. Een paar jaar later brak in Nederland de oorlog uit.
Tijdens de bezetting van Nederland in de Tweede Wereld Oorlog ging De Kom in het verzet. Hij werd gearresteerd en stierf in een Duits concentratiekamp.

Categorie: