Dutch New York Histories

15.00

Wist u dat de beroemde zwarte Amerikaanse vriiheidsstrijdster SojournerTruth in slavernij opgroeide en tot haor tiende jaor Nederlands sprak? Of dat Nederlanders tot slaaf gemaakte Afrikanen naar Noord-Amerika brachten in schepen van de West-Indische Compagnie? Deze verrassende gids toont sporen van Nederlandse aanwezigheid in de stad en staat New York. Het Nederlandse bewind in Nieuw Amsterdam en Nieuw Nederland (1609-1664) duurde kort, maar had een blijvende culturele invloed. Nederlandse kolonisten die het vruchtbare Amerika betraden hadden zowel vreedzame en gewelddadige ontmoetingen met inheemse Amerikanen. Tot slaaf gemaakte Afrikanen bouwden mede koloniaal New York op. Ontdek een nieuwe laag historische informatie over de staat New York, van de Hudsonvallei tot New York City.

Did you know that the famous African American abolitionist Sojourner Truth was formerly enslaved and spoke Dutch until the age of ten? Or that the Dutch brought enslaved Africans to North America in the merchant ships of the West lndia Company? This eye-opening guide focuses on traces of the Dutch presence in New York City and State. Dutch rule in New Amsterdam and New Netherland (1609-1664), albeit short, had a lasting cultural impact. Dutch colonists, entering the rich Ameri:an lands, had friendly and violent encounters with Native Americans. Enslaved Africans were instrumental in building coloniaI New York. Discover a new historicaI layer of information about New York State, from the Hudson River Valley to New York City.

Natalie Zemon Davis

Geschiedenissen van Nederlands New York opent onze ogen voor de sporen en de wínst van slavernij en van de tekens van zwarte en ínheemse bewoners van Nieuw Amsterdam en Nieuw Nederland.
De auteurs laten stenen, plekken en gebouwen opnieuw tat de verbeeldingskracht spreken, in een verhaal dat zowel verontrustend als fascinerend is en niet mag worden vergeten.

“Mapping Stavery

Dutch New York Histortes open our eyes to the traces of slavery and its profits and to the signs of the Black and Indigenous presence in New Amsterdam and New Netherland. The authors make stones, sites, and buitdings speak again, telting us a tale that is both troubling and fascinating, and never to be forgotten.

Categorie: