Hugo Kooks een progressieve leider in dienst van de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam

18.95

HUGO KOOKS
Een progressieve leider in dienst van de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam
(1928 – 2011)

Overal waar mensen wonen wordt geschiedenis geschreven. Het is echter opvallend dat in dominante discoursen de stem van ‘gewone mensen’ nooit doordringt tot de mainstream van de geschiedenis.

Vereniging Ons Suriname bestaat dit jaar (2019) honderd jaar in Amsterdam. In de annalen van de stad komt ze echter zeer marginaal tevoorschijn, terwijl het toch de oudste nog bestaande zelforganisatie van een belangrijke minderheidsgroep in Nederland is en altijd in Amsterdam heeft bestaan.

Iedereen die geschiedenis schrijft maakt keuzes over interpretatie en perspectief. Wij kunnen ons niet veroorloven om narratieven te brengen zonder lessen te trekken uit de geschiedenis die van belang zijn voor de zwarte gemeenschap. Mensen moeten zich kunnen herkennen.

Met het uitbrengen van de brochure over Hugo Kooks hadden we een tweeledig doel. Ten eerste wilden we een stap zetten naar de erkenning van zijn toegewijdheid en de waardevolle werkzaamheden die hij verricht heeft in het belang van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Ten tweede beseffen we dat de geschiedenis geen gesloten boek is. Ze wordt voortdurend herschreven en opnieuw geïnterpreteerd. Er bestaat nog geen gecanoniseerde versie van de geschiedenis van Surinamers in Nederland, maar toen we in 2008 met Hugo spraken beseften we dat hij in zekere zin ‘de levende geschiedenis van Surinamers in Nederland’ was. En dat als we zijn verhaal en herinneringen niet documenteerden we de kans zouden lopen om in de toekomst een gefragmenteerde visie op het verleden tegen te komen.

Hugo Kooks heeft leiding helpen geven aan belangrijke organisaties die bepalend zijn voor onze collectieve visie op het verleden. De culturele vereniging Wie Eegie Sanie, Vereniging Ons Suriname, het Congres van de Eenheid, het Suriname Comité en de Volkspartij in Suriname.

Deze organisaties hebben de grondslag gelegd bij Surinaamse leiders in Nederland en Suriname zoals Eddy Bruma, Eugene Gessel, Jules Sedney, Frits Moll, Henk Chin A Sen, Rudy Kross, Henry Neyhorst, André Haakmat en Rubin Lie Pauw Sam.

Hugo heeft vooral een rol gespeeld bij het in standhouden van de sociale en politieke infrastructuur, specifiek in Amsterdam, maar indirect ook in andere Nederlandse steden waar Surinaamse organisaties bestonden, die contact onderhielden met Ons Suriname.

Ons Suriname zocht contact en oriënteerde zich na het overlijden van Otto Huiswoud in 1961  steeds frequenter met progressieve studentenverenigingen in binnen- en buitenland. Een significante gebeurtenis was de organisatie van het Permanent Surinaams Congres voor Eenheid in 1965, waarvan Hugo later zei: ’…Het betekende een keerpunt, het verlaten van een eng nationalistische visie en het plaatsen van de Surinaamse problematiek in wereldverband…’

Velen die zich Hugo Kooks kunnen herinneren wijzen op zijn bijzondere persoonlijkheid: een man van eenvoudige komaf (in leven smid en bankwerker in de scheepsbouw), een man van fatsoen, hoge integriteit en proletarische discipline; een persoon met hoge diplomatieke- en leiderschapstalenten met sociale en politieke verdiensten die het navolgen waar is.

 

Titel:

HUGO KOOKS
Een progressieve leider in dienst van de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam

(1928 – 2011)
Redactie: Iwan Elstak, Astrid Elstak – Lie Pauw Sam,

Frank Naarendorp, Femke Schipper, Delano Veira.

ISBN-Nummer: 978-90-829849-0-3

Jaar van uitgave: 2018

Uitgegeven door: Vereniging Ons Suriname/The Black Archives Amsterdam

Zeeburgerdijk 19 A / 1093 SK Amsterdam / Nederland

Categorie: