GERT OOSTINDIE (RED) Het Koloniale Verleden van Rotterdam

34.90

DE ROTTERDAMSE BETROKKENHEID BIJ KOLONIALISME EN SLAVERNIJ BEGON VROEG:
DE EERSTE Nederlandse reis rond de wereld en het eerste Nederlandse slavenschip hadden een Rotterdamse connectie. De stad was partner in de VOC en de WIC en actief in slavenhandel en slavernij. De negentiende-eeuwse handel op Nederlands-Indië droeg sterk bij aan de groei van Rotterdam tot een wereldhaven en aan industrie en financiële dienstverlening. De handelselite had nauwe banden met het stadsbestuur; de koloniale belangen werden dan ook stevig behartigd in het stedelijk beleid.

De koloniale expansie vinden we weerspiegeld in stadsuitbreiding, architectuur en topografie; in straatnamen, standbeelden en ornamenten. Rotterdam werd ook een centrum voor zending, missie en tropische geneeskunde, gedreven door idealen die paternalistisch en niet zelden uitgesproken racistisch waren. En de koloniale relaties leverden de stad ook heel andere schatten op. Welgestelde Rotterdammers legden verzamelingen kunst en etnografica aan die terug te vinden zijn in de Rotterdamse musea. Die rijke collecties bieden nu stof tot verrassende reflecties.

Vanaf de vroege koloniale tijd kwamen er mensen uit de koloniën naar Nederland, al dan niet uit vrije wil. In de twintigste eeuw kozen ook arbeiders, studenten en musici voor Rotterdam; uit deze groepen kwam verzet tegen het Nederlandse kolonialisme, maar ook tegen de Duitse bezetter. Na de oorlog vestigden zich veel grotere aantallen ‘postkoloniale’ migranten in Nederland. Rotterdam veranderde diepgaand, wat tot op de dag van vandaag voelbaar is en het debat over de betekenis en verwerking van dit verleden urgent maakt.

Categorie: