Reggie Baay Daar werd wat gruwelijks verricht

17.50

‘2 Januari 1668: Francisco van Bengale, slaaf van onderkoopman Jan Grootstadt, verhangt zich’. Deze Francisco was een van de velen die de dood verkozen boven ondraaglijk slavenbestaan in Nederlands Oost-Indië.
Van de beginjaren van de VOC tot aan het einde van de kolonie volgt Baay het spoor van de mensenhandel in de Nederlandse koloniën in de Oost. De koloniale slavernij nam er vele vormen aan: er waren huisslaven, kindslaven, seksslaven, ambachtsslaven, maar ook slaven op de plantages en perken. Slaven werden vernederd, gefolterd en vermoord. Honderdduizenden personen zijn in de Oost tot slaaf gemaakt. Reggie Baay schrijft de geschiedenis van de slavernij in Indië. Want het is een misverstand te denken dat de slavernij in de koloniën zich beperkte tot de West. En hoe komt het dat ons beeld zo vertekend is, alsof er in de Oost geen echte slavernij bestond? Daar werd wat gruwelijks verricht is , hoe ongelooflijk dat ook lijkt , het eerste boek waarin de geschiedenis van de slavernij in ‘ons Indië’ in zijn geheel verteld wordt.

Reggie Baay(1955) publiceert regelmatig over koloniale geschiedenis en literatuur. Over zijn roman De ogen van Solo schreef Adriaan van Dis: ‘Een roman die je aankijkt en meesleurt. Zijn twee non-fictiewerken De Njai(2008) en Portret van een oermoeder(2010) werden door de pers unaniem lovend besproken.

Categorie: