HUMPHREY E. LAMUR Familienaam &Verwantschap van Geëmancipeerde Slaven in Suriname

100.00

Voor u ligt een opmerkelijke studie; een boek dat feitelijke gegevens bijeenbrengt over een cruciaal moment uit de Nederlandse slavernijgeschiedenis: gegevens over alle individuele slaven in Suriname rond de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Alle slavenmeesters kregen in verband met de emancipatie van de overheid een vergoeding (voor verlies van hun ‘bezit’)
van 300 gulden voor elke slaaf of 30 gulden indien een slaaf recht had op manumissie. Om hiervoor in aanmerking te komen moesten zij opgave doen van het aantal slaven waarover zij beschikten. Deze opgave, het Borderel van aangifte bevat waardevolle informatie, zoals de naam van de slaaf, leeftijd en het geboortejaar, religie, beroep en enkele opmerkingen over de persoonlijke situatie van de tot slaaf gemaakte. De meeste tot slaaf gemaakten kregen bij hun emancipatie ook een familienaam, waarna zij werden ingeschreven in het Emancipatieregister.
In deze studie zijn beide bestanden -het Borderel en het Emancipatieregister aan elkaar gekoppeld waardoor het mogelijk werd een databestand op te stellen met significante gegevens van de individuele tot slaaf genaakten. Dit databestand is vervolgens aangevuld met gegevens over de slavenmeesters en met ander sociaal-economisch feitenmateriaal.
Nederlands + Engels twee delen: 1450 pagina’s

Categorie: