ALEX VAN STIPRIAAN Rotterdam in slavernij

34.90

ROTTERDAM ZAT TOT OVER ZIJN OREN IN DE SLAVERNIJ DE ERFENISSEN DAARVAN ZITTEN
tussen diezelfde oren, nu is het tijd om met die oren naar elkaar te gaan luisteren. ‘Aldus de laatste zin van dit boek. Eén op de acht bewoners van Rotterdam heeft voorouders die ooit slaafgemaakt zíjn in het Atlantisch gebied. Dat is meer dan welke stad in Nederland ook. Daaraan gaat een lange en onthutsende geschiedenis vooraf. Dit boek maakt duidelijk hoe die Atlantische slavernij aanwezig was in Rotterdam en hoe de stad aanwezig was in het Atlantisch gebied, met name in Suriname en op Curaçao.

Rotterdam in slavernij toont de rol van Rotterdam in het grote economische systeem waarin slaafgemaakte Afrikanen de gedwongen oversteek naar de Amerika’s maakten om daar generaties lang dwangarbeid te verrichten. In kleine geschiedenissen van honderden individuen wordt duidelijk hoe dat complexe systeem werkte en veranderde en wie er allemaal bij betrokken waren, van havensjouwer tot burgemeester. En ook toen al was slavernij niet voor iedereen iets vanzelfsprekends. Uiteraard was dat het geval in de
kolonies, waar bijna onzichtbaar vaak ook cultureel verzet kon leiden tot grootschalige vormen van opstand en marronage. Maar kritische stemmen klonken ook in Rotterdam, net als nu.

Dit boek onthult een voorheen onbekend stuk Rotterdamse geschiedenis.
Vanuit een lokaal perspectief wordt aangetoond hoe intensief en wijdvertakt de slavernijrelaties waren. tegelijk toont Rotterdam in slavernij in detail hoe de stad – en in feite heel Nederland – betrokken was bij deze geschiedenis. Uitgebreid wordt gereflecteerd op de betekenis van dat verleden voor het hier en nu. Daarmee biedt dit boek een stadsgeschiedenis met nationale en ook internationale betekenis.

Categorie: