Stuart Hall Het minimale zelf en andere opstellen

17.50

De nieuwe tijden waarin we leven, het verbrokkelen van vaststaande identiteiten tot het minimale zelf, de macht van de medïa, jaloezie van blanke intellectuelen op het nieuwe zelfbewustzijn
van zwarten, het falen van links en de opkomst van Nieuw-Rechts.
De diversiteit in thema’s is groot in het werk van Stuart Hall(1932-2014), een van de meest invloedrijke kritische Britse denkers van de laatste jaren. Dit boek biedt voor het eerst een selectie van zijn belangrijkste publicaties voor het Nederlandstalig publiek.
Stuart Hall analyseert de ontwikkelingen in de sociale wetenschappen.
Centrale begrippen daarbij zijn cultuur, ervaring, structuur, ideologie en hegemonie. Begrippen die terugkomen in zijn baanbrekende analyse van het succes van rechts en de crisis binnen links, waarin hij erop wijst dat het autoritair populisme van nieuw-rechts in staat is gebleken mensen aan te spreken met een nieuwe definitie van vrijheid. Links heeft daarop geen antwoord gevonden.
De laatste jaren heeft Hall zich onder meer bezig met vraagstukken van burgerschap, identiteit en etniciteit.

 

Een van zijn kernbegrippen is identiteit, het ‘zelf’.
Oude wetenschappelijke waarheden hebben afgedaan en de vaststaande identiteit heeft plaats gemaakt voor een gefragmenteerd zelf, geconstrueerd op basis van etniciteit en verschil, constateert Hall. De term ‘zwart’ vindt hij daarom een fictie en dient alleen een politiek doel. Een ‘zwarte identiteit’ bestaat evenmin als vaststaande definities van klasse en sekse.
In Het minimale zelf bewijst Hall zich als een veelzijdig, creatief en inspirerend denker, die uit de brokstukken van wetenschappelijke en politieke’breuken van de laatste decennia nieuwe inzichten vormt en verbindingen legt.
Stuart Hall (1932) is van Jamaicaanse afkomst en was als professor in de sociologie verbonden aan de Britse Open University. Hij is redacteur geweest van het invloedrijke tijdschrift ‘Marxism Today’; was medeoprichter van New Left Review en directeur van het Centre for Contemporary Studies in Birmingham.
vertaling: Ien Ang, Hansje Galensloot, Raj Ramdas, Anil Ramdas
Redactie:Wim Bot, Joost Hartog, Anil Ramdas
Categorie: