BEN SCHOLTENS Louis Doedel Surinaams Vakbondsleider van het Eerste Uur

15.00

Louis Doedel is één van de belangrijkste voormannen uit de Surinaamse arbeidersgeschiedenis. Mede dankzij de stuwende kracht van Doedel belandt de arbeidersbeweging in de jaren dertig, de periode van de internationale economische depressie, in een nieuwe fase van haar ontwikkeling. De arbeidersbeweging gaat zich politiseren en gaat de door de koloniale politiek gecreëerde etnische scheidslijnen doorbreken.
Van 1931 tot en met 1937 is Doedel actief binnen een veelheid aan arbeidersorganisaties, schrijft hij geregeld pamfletten, manifesten, stukken in “De Banier” en geeft hij een aantal kranten uit. Zijn kritische stellingname, veelzijdige activiteiten en voortdurende inzet voor de werklozen, arbeiders en kleine boeren zijn een doorn in het oog van de toenmalige koloniale autoriteiten, waarmee hij dan ook geregeld in aanvaring komt. Mei 1937 wordt Doedel opgesloten in de psychiatrische inrichting Wolffenbuttel (de latere Lands Psychiatrische Inrichting, L.P.I.), waar hij op 10 januari 1980 overlijdt.
Om de ideeën van Doedel een ruimere bekendheid te geven, opdat de beeldvorming rond deze belangrijke Surinamer een betere basis krijgt, zijn in dit boek 23 teksten van hem gebundeld en voorzien van een inleiding en verklarende noten.

De historicus Ben Scholtens (1954-1993) was drie jaar werkzaam aan de Anton de Kom Universiteit en verbonden aan de afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur in Suriname. Van zíjn hand verschenen “Suriname tíjdens de Tweede Wereldoorlog” (1985) en “Opkomende Arbeidersbeweging In Suriname Doedel, Liesdek, De Sanders, De Kom en de werklozenonrust 1931-1933″(1986).

Categorie: