ALBERT HELMAN Waar is Vrijdag gebleven?

10.00

Het verhaal van Robinson Crusoë (geboren 1632, driehonderd en vijftig jaar geleden) is
iedereen bekend. De zeeman die achtentwintig jaar leefde op een onbewoond eiland voor de
kust van Amerika met als enige metgezel Vrijdag.
Nog altijd intrigeert de vraag welk eiland Daniel Defoe heeft beschreven.
Albert Helman (1903-1996) is op onderzoek getogen en ontdekte na nauwkeurige studie en vergelijking
op welk eiland Robinson Crusoë geleefd moet hebben.
Tobago is onbetwistbaar Crusoë’s eiland en de vraag waar Vrijdag gebleven is na Crusoë’s aankomst in Frankrijk, wordt door Helman – literair en wetenschappelijk – aan de orde gesteld. Een verrassend relaas over een beroemde ‘onbekende’ in de wereldliteratuur.

Categorie: