MONOGRAFIE MARCEL PINAS KIBRI A KULTURU

25.00

‘Kibri a kulturu’ Marcel Pinas
‘Kibri a kukuru’, oftewel ‘behoud de cultuur. Dat thema vormt de ziel van het oeuvre van de Surinaamse beeldend kunstenaar Marcel Pinas. Het cultuurgoed van de Surinaamse marrongemeenschap N’dyuka, ook wel Aucaners genoemd, is inspiratiebron en drijfveer tegelijk voor Marcel Pinas. Dit is te lezen op de website www.lifeisgrand.org/marcelpinas.
‘Mijn kunst gaat over ervaringen uit het verleden. Het handelt over de vernietiging van de N’dyuka-cultuur in Suriname. In mijn werk breng ik die situatie tot uitdrukking, waarbij ik aandacht schenk aan de bescherming van culturen in het algemeen. Ik concentreer me op de N’dyuka omdat ik zelf een afstammeling van de Surinaamse N’dyuka ben.
De symbolen die in mijn werk een rol spelen, zijn de motieven die gebruikt worden door de N’dyuka. Het is een oud gebruik om gereedschappen en gebruiksvoorwerpen te versieren. Bijvoorbeeld: deuren, borden en krukjes. De decoratieve patronen maken de voorwerpen niet alleen mooier; het is tevens een manier om een boodschap – zonder woorden – over te brengen aan een geliefd persoon.
In de dagen van weleer waren de decoratietechnieken vooral een communicatiemiddel, in het bijzonder om iets duidelijk te maken aan een dierbare naaste. Tevens dienden de versieringen om deze objecten te onderscheiden van andere. Vandaag de dag lijkt alleen het aspect van het mooi maken nog van belang.
Categorie: