SURINAAMS KOKEN

10.00

Woord vooraf

In de Surinaamse keuken zijn allerlei invloeden van de historisch gegroeide bevolkingssamenstelling terug te vinden.
De oorspronkelijke bewoners van het land, de indianen, leefden van de producten van hun eenvoudige landbouw, jacht en
visvangst. Na de kolonisatie, eerst door de Spanjaarden en later door Engelsen, Fransen en ten slotte Nederlanders, ging veel van de oorspronkelijke Indiaanse cultuur verloren. Zwarte slaven, die uit Afrika werden aangevoerd om de plantages van de Europeanen te bewerken, brachten hun eigen cultuur en eetgewoontes mee naar het land waar ze schandelijk tot slaaf waren gemaakt en baldadig werden uitgebuit.
Na de afschaffing van de slavernij vestigden vele zwarten zich in de hoofdstad Paramaribo. Hun cultuur, ook wat voedsel betreft, is tegenwoordig onder de naam Creools bekend.
Voor het werk op de plantages werden arbeidskrachten in India, Pakistan en Bangladesh geworven. Met de komst van
de vele Brits-Indiërs, Hindoestanen genoemd, deed de Hindoestaanse keuken zijn intrede in Suriname.
Ook werden in Indonesië artsleiders geronseld. En ook zij  namen natuurlijk hun  eigen eetcultuur mee, die in Suriname Javaanse keuken wordt genoemd.
Ten slotte, om alles nog minder eenvoudig te maken, droegen de Chinezen die al voor de afschaffing van de slavernij in 1863 als contractarbeiders naar Suriname kwamen eveneens hun steentje bij aan de smeltkroes van keukens die in Suriname een eigen leven gingen leiden.
In de recepten is veel van de oorspronkelijke Creoolse, Hindoestaanse, Javaanse of Chinese herkomst te bespeuren, maar vaak zal men ook nog een origineel Indiaans trekje kunnen waarnemen.
Typisch Surinaamse ingrediënten  zijn tegenwoordig in ons land op veel plaatsen verkrijgbaar. In iedere stad waar Surinamers wonen is wel een Surinaamse toko of een markt te vinden waar alles te koop is wat u maar nodig heeft om een heerlijke Surinaamse maaltijd te bereiden.
Wanneer u dit boekje doorbladert om een lekker gerecht te zoeken, zult u al snel tot de ontdekking komen dat Surinaams koken een kruidige en geurige bezigheid is die uiterst smakelijke gerechten oplevert.

Categorie: