DE TALEN VAN SURINAME Eddy Charry, Geert Koefoed, Pieter Muysken (red)

15.00

De doorsnee Nederlander is niet of nauwelijks op de hoogte van de rijkdom en veelvormigheid van de Surinaamse taalsituatie. Dit boek wil hiervan iets laten zien.
Op een eenvoudige manier worden de historische achtergronden geschetst, wordt informatie gegeven over de voornaamste talen van Suriname over hun emancipatie, over vermengingsprocessen en de sociale en onderwijskundige aspecten van de meertaligheid.
Het boek begint met een inleiding in de studie van taalcontact en een overzicht van de Surinaamse geschiedenis.
Dan volgen vier specifieke delen: over het Sranantongo (de lingua franca van Suriname), het Sarnami (een in Suriname ontstane variant van het Hindi, gebruikt door Hindoestanen ), het Surinaams-Nederlands (dat zich al vanaf de achttiende eeuw tot een aparte variëteit heeft ontwikkeld), en Meertaligheid

Categorie: