Benny Ch. Ooft Silhouetten

10.00

Een voorwoordje
Ik heb dit bundeltje ‘Silhouetten’genoemd, omdat de basis van de verhalen, die erin staa gevormd worden door vage herinneringen uit mijn jeugd in de Surinamse samenleving en dan vooral uit de buurt waar in ik ben opgegroeid.
Het zijn eigenlijk meer vage omtrekken van herinneringen die ik heb neergeschreven op een later tijdstip.
De details zijn hier en daar, zoal niet overspoeld, dan toch minstens vervaagd door andere veelkleurige indrukken, die ik, met de volheid waarvan van dit leven pleeg te genieten, heb opgedaan. De kernen echter zijn onaantastbaar gebleven als het hart van een bruinhartbalk.
Waar ik mij een begeleidend beeld niet meer scherp genoeg voor de geest kon halen, heb ik een beroep gedaan op mijn fantasie. Dat is door de loop der tijden heen een goed en nuttig voorrecht geweest van schrijven in dit genre.
Mijn verhalen, want dat zijn ze tenslotte, houden geen oordeel in; geen sociale kritiek, wat men hier en daar weleens zou kunnen vermoeden.
Ze zijn simpelweg tories en soms zelf anansitories in de bredere betekenis, die dit laatste woord heeft verworven in het Surinaamse taalbegrip…..
Ze zijn op de eerste plaats neergeschreven omdat ik de herinnering waarvan ze gewagen zelf mooi vindt.
Mocht er ook maar één lezer zijn, die dit gevoelen met mij deelt, dan vind ik de moeite, die het opschrijven heeft gekost al meer dan ruim beloond.
Om mij bij voorbaat van dit succes te verzekeren, draag ik ze op aan Yoyce.
Utrecht, winter 1966.
Benito.
Druk/Uitgeverij “Paramaribo”
omslagtekening: Jack Pinas.
Paramaribo, december 1967
Categorie: