L.H. Ferrier ATMAN

15.00

Een Surinaamse jongeman keert na een verblijf in Europa terug naar zijn geboortehuis en naar de streek waar hij als kind heeft geleefd. Gebeurtenissen uit heden en verleden vloeien samen tot een indringend beeld van Surinaams leven. De jongeman, uit verschillende rassen voortgekomen, tracht zijn innerlijke gespletenheid op te heffen.
(Atman = subjektieve eenwording; kennis van het Zelf en nog meer dan kennis de ware gevoeligheid tot begrijpen en verstaan) en bevrijd te raken uit een gevangen zijn in innerlijke en uiterlijke vervreemding. Zijn doel is tot een harmonische existentie te komen in de culturele waarden van
Afrika en India, de landen van herkomst van zijn grootouders.

Leo Henri Ferrier(1940-2006) groeide op in Commewijne, Suriname; studeert muziek (conservatorium); studies in de klassieke Indiase literatuur en filosofie; intense belangstelling voor niet-westerse sociologische problemen.
uitgave 1968, de Bezige Bij, Amsterdam

Categorie: