Andre Haakmat Late oogst

22.90

In Late Oogst beschouwt André Haakmat, voormalig vice premier en minister van onder meer Justitie, ontwikkelingen in de Surinaamse politiek.
De gepolariseerde verhouding aldaar heeft tot gevolg dat over nagenoeg elk begrip verschil van mening ontstaat. Ook de zeer recente Surinaamse geschiedenis – in het bijzonder de periode van na de staatsgreep van 25 februari 1980 tot aan herstel van de democratie in 1987 – kent vele hiaten.
Vanuit de rol die hij destijds vervulde, voelt Haakmat het als zijn verantwoordeliikheid én morele plicht om opheldering te verschaffen omtrent feiten en gebeurtenissen waarbij hij betrokken was.
Haakmat is er bovendien van overtuigd dat de onderwerpen die in dit boek aan de orde komen zeker nog het komende decennium alle aandacht zullen blijven opeisen.
Categorie: