Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur(Suriname) Fa fu Leisie èn Skrifi Sranantongo

5.00

WAN WORTU NA FESI

Someni yari kaba den tongo fu wi kondre e gi wi problema. Moro furu, den problema disi e sori densrefi, fu di, leti fu taki den mamatongo fu wi no abi wan skrifi fasi. Fu di someni difrenti skrif if asi ben meki gi Sranantongo na den yari di de na wi baka, ala sma e skrifi a tongo disi na en eigi fasi.

Nanga yepi fu Lanti fu Sranan a Ministeri fu Skoro-afersi, Sabidensi nanga Kulturu wani tyari
wan kaba kon na a bruya di si. Wi feni taki Sranantongo, nanga den tra tongo fu wi tu, musu abi wan
skrififasi nomo. A pikin buku disi wani sori wi fa wi musu skrifi Sranantongo now. Efu wi skrifi a
tongo na a wan fasi disi, dan bruya no abi fu de moro. Dati meki mi wani aksi ala sma tangi-tangi
fu skrifi a tongo leki fa a buku disi e sori.

Mi howpu taki safri-safri wi sa kon gwenti skrifi wi tongo fa a fiti. Mi wani taki ala den sma grantangi di ben yepi meki a nyun skrififasi en di ben teki ten fu meki a pikin buku disi.

Minister fu Skoro-afersi
Sabidensi nanga Kulturu,(1986)

Drs. A. Li Fo Sjoe

Categorie: