GLORIA WEKKER WITTE ONSCHULD

22.00

In Witte Onschuld onderzoekt en beschrijft Gloria Wekker een centrale paradox in de Nederlandse samenleving’: de passie en agressie die ras oproept, terwijl het bestaan van ras en racisme tegelijkertijd in alle toonaarden wordt ontkend. In haar verkenning van het dominante zelfbeeld van de witte Nederlander is het ‘culturele archief’ een leidend concept: de diep ingesleten attitudes en emoties die racisme in stand houden en hun oorsprong’kennen in het koloniale verleden.

Wekker schrijft in dit gezaghebbende boek onder andere over hoe media de beeldvorming over zwaríe mannen en vrouwen bepa1en, over het gebrek aan kennis over ras in de Nederlandse academie, over de hedendaagse conservatieve politiek en over de controversen rondom het Zwarte Piet-debat. Ook blikt ze in een nieuw hoofdstuk uitgebreid terug op de  ontvangst van de Engelstalige editie van dit boek in de Nederlandse samenleving.

Gloria Wekker is emeritus hoogleraar Gender en Etniciteit aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

‘Een belangrijke bijdrage aan het groeiende debat over witheid en hoe we daaraan voorbij kunnen geraken.’
– Prof. PauI  Gilroy, King’s College, Londen

‘Een belangrijke bijdrage die ons voorziet van nieuwe en heldere manieren om het culturele archief van kolonialisme te onderzoeken.’
– Sara Ahmed, onafhankelijk feministisch auteur en wetenschapper

‘Een moedig boek dat witte Nederlanders tot luisteren en leren aanzet.’
– Prof. Dr. Willem Schinkel. Erasmus Universiteit Rotterdam

Categorie: